Nastavení antispamu

Nastavení antispamu je nyní integrováno v rozhraní www.grbox.cz.

Poznámka: rozhraní Antispam se zobrazí pouze v ajaxové verzi webmailu (Internet Explorer, Mozilla Firefox (od verze 2), Chrome, Safari).

Můžete nastavovat buď pravidla pro jednu konkrétní poštovní schránku, ke které jste se přihlásili, nebo pravidla pro jednotlivé emailové schránky a přeposílání v sekci Administrace po přihlášení k účtu postmaster, nebo můžete nastavit pravidla pro celou doménu po přihlášení k účtu postmaster, viz příspěvek Hromadné kopírování pravidel ze schránky postmaster.

1. Nastavení pravidel pro konkrétní schránku

Přihlaste se do rozhraní www.grbox.cz. V levém menu klikněte na Volby. Nastavení antispamu se týkají podsekce Antispam a Black List. V sekci Antispam lze nastavit:

 • povolení filtru: pokud zakážete filtr (tlačítkem Vypnout), nebudou se příchozí zprávy kontrolovat antispamem; filtr opět aktivujete tlačítkem Zapnout. O stavu služby jste informováni v pravém horním rohu na stránce nastavení antispamu.

 Správa spamů
: v této sekci můžete nastavit, jaká akce se provede s emaily identifikovanými jako spam
 • Přepsat předmět: u spamů dojde k úpravě předmětu ve stylu: ****SPAM**** původní předmět (samozřejmě označení spamu si můžete zvolit libovolné)
 • Doručit do složky SPAM: maily klasifikované jako spam budou po doručení přesunuty do složky SPAM
  Poznámka: Jestliže použijete volbu , nedojde ke zpracování uživatelských filtrů. Tento stav je způsoben tím, že antispamový filtr je použit před uživatelskými filtry.
 • Automaticky odmítnout: spamy budou automaticky odmítány již na úrovni SMTP spojení
  Poznámka: Podle nastavení odesílajícího serveru se pak většinou vrací odesílateli chybové hlášení o nedoručitelnosti emailu

 • whitelist: pokud chcete zajistit, aby maily z určité adresy byly vždy přijímány, můžete danou adresu, resp. celou doménu, přidat do whitelistu. Je-li odesílatel ve "whitelistu" (vyberete "Přijmout email od"), jsou zprávy od tohoto odesílatele vždy klasifikovány jako legitimní. Do parametru "Přijmout email od" zadáváte emailovou adresu (musí obsahovat znak @ a tečku), můžete použít hvězdičkovou notaci (zástupný symbol * pro libovolný řetězec).
 • blacklist: nastavujete v sekci Volby > Black List v levém menu.Na rozdíl od whitelistu, odpovídá-li adresa odesílatele některému z nastavených blacklistů, dojde k automatickému odmítnutí zprávy. Odesílateli se vrátí email s následující chybou zprávou obsahující následující informaci.

. . . 5.1.1. adresa_odesilatele@domena.tld sender is blacklisted . . .

V příkladech výše nastavených whitelistů a blacklistů platí

 • Když vyhoví odesílatel libovolnému z následujících 2 pravidel, bude email doručen jako legitimní (nebude vyhodnocen jako spam)
  *@forpsi.* - odesílatel může být kdokoliv z domény forpsi.cz, forpsi.com, forpsi.org atd.
  *@*.dotregistrar.* - odesílatel může být i z libovolné domény x-tého řádu jako například cokoliv@registration.dotregistrar.com nebo cokoliv@us.reg.dotregistrar.org
  Naopak když přijde email z libovolné adresy, jejíž součást bude spam - například cokoliv@test.spam.cz, bude automaticky odmítnut a odesílateli se vrátí chybové hlášení.

  POZOR: když nastavíte antispam podle následujícího obrázku, pak nastane tato situace:
  Cíl: chceme blokovat všechny emaily kromě CZ. Nastavíme tedy následující pravidla


 • Při vyhodnocování se nejprve zjišťuje, zda je adresa ve whitelistu. Pokud ano, je email doručen jako legitimní a nastavený blacklist se již nekontroluje.
2. Nastavení pravidel v rozhraní MailAdmin
 • Přihlaste se do rozhraní www.grbox.cz pod účtem postmaster, v levém menu přejděte do sekce MailAdmin. Pro jednotlivé emailové účty a přeposílání lze kliknutím na příslušnou ikonu ve sloupci Antispam, resp. Blacklist nastavit stejné parametry služby antispam jako je popsáno výše.


3. Hromadné kopírování pravidel ze schránky postmaster
 • po přihlášení k účtu postmaster lze v sekci Antispam jednak nastavit antispamová pravidla včetně whitelistu a blacklistu pro schránku postmaster
 • nastavená pravidla poté jednoduše můžete zkopírovat na vybrané emailové účty a přeposílání dané domény, viz článek Hromadné kopírování pravidel ze schránky postmaster