Nefunkční přiložení souboru ve webmailu

Ve funkci přidání přílohy ke zprávě se používá Flash technologie. V následujících případech se může objevit problém s funkčností flashového uploaderu. Situace může nastat jak při přiložení souboru k emailu, tak i do webového úložiště.

1. Nedostatečná oprávnění v registrech Windows
Po aktualizaci Adobe Flash playeru může dojít k situaci, kdy instalační proces nastaví oprávnění pro následující klíč registrů pouze pro skupinu Administrators.

HKEY_CLASSES_ROOT\MIME\Database\Content Type\application/x-shockwave-flash
Účet, který se nachází např. pouze ve skupině Users, Power Users ... není v této skupině nemá k dispozici informace o příslušném mimetypu, a tak je tlačítko  v Internet Exploreru nedostupné.

 Řešením je přidat příslušná oprávnění pro skupinu, ve které se příslušný uživatel nachází. Pro následující operaci je potřeba mít administrátorská oprávnění.
 1. Spusťte registry Windows: Nabídka Start --> Spustit, do vstupního pole napište regedit a potvrďte OK
 2. Přejděte na klíč x-shockwave-flash
 3. je možné buď přejít na klíč s využitím výše uvedené cesty
  můžete jej také vyhledat: menu Úpravy --> Najít - vyhledávejte pouze ve klíčích (hodnoty a data ponechte nezaškrtnuté)
 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na nalezený klíč - z kontextového menu vyberte položku Oprávnění...
 5. V okně nastavení oprávnění pro klíč přidejte kliknutím na tlačítko Přidat  potřebnou skupinu (nebo pouze uživatele)

 
 

2. Použití zabezpečeného přístupu

 

 

Řešením je použít doménu, pro kterou je certifikát vystaven - tedy www.grbox.cz

3. Dočasné řešení při nutnosti odeslat přílohy okamžitě
 Níže uvedené řešení sice neodstraní příčinu problémů lokálního počítače, ale umožní odeslat přílohu v případě, že je to urgentní.

 • V prohlížeči Internet Explorer zakažte Flash přehrávač - po odhlášení a opětovném přihlášení bude nabídnut původní engine (tato volba znepřístupní Flash player i pro všechny ostatní stránky)
  •          klikněte pravým tlačítkem na položku Adobe Flash Object a z kontextového menu vyberte Zakázat
 • Na přihlašovací stránce vyberte vzhled Basic HTML. Tento vzhled nepoužívá flashový uploader, který v tomto případě zpusobuje problém.

Pro nalezení  řešení je potřeba poskytnout co nejpodrobnější informace o způsobu a průběhu nahrávání, situace je totiž s největší pravděpodobností způsobena konfigurací konkrétního počítače. Zašlete je prosím prostřednictvím tiketu na naši technickou podporu.