Změna hesla emailové schránky


Pokud emailová schránka obsahuje slabé heslo, může útočník (spammer) velmi snadno zneužít účet k rozesílání nevyžádané pošty.

Slabé heslo
poznáte podle následujících parametrů
 • heslo je stejné jako uživatelské jméno nebo doména bez TLD (schránka info@mojedomena.cz má nastaveno heslo info nebo mojedomena)
 • je kratší než 8 znaků
 • je tvořeno jménem, příjmením, názvem firmy, slovy nacházejícími se ve slovnících...
 • heslo je posloupnost číslic nebo písmen  (např. 12345678, qwerty)
 • obsahuje pouze jeden znak (např. aaaaaaaa)

Postup změny hesla

1. Chcete-li změnit heslo pro více emailových účtů
 • Pro přihlášení do webmailu použijte účet postmaster a použijte rozhraní Administrace emailových schránek (více se o tomto rozhraní dozvíte v příspěv znalostní báze Administrace mailových účtů .

2. Chcete-li změnit heslo pouze pro svůj emailový účet
 • Po přihlášení do webmailu přejděte v levém menu do sekce Volby > Heslo

Poznámka: nemáte-li k dispozici heslo k účtu postmaster, můžeme Vám jej zaslat na kontaktní email.


Parametry nového hesla

Při zadávání Vám nového hesla důrazně doporučujeme použít silné heslo.

Při změně hesla je potřeba dodržet následující omezení
 • délka hesla musí být 8-16 znaků
 • heslo nesmí obsahovat znaky s diakritikou (např. ěščřžý... ĚŠČŘŽÝ...)
 • pro zvýšení složitosti lze použít následující znaky
  ! # $ & + ' , - .  ; < = > ? @ [  ^ _ ` \ | } ~

Při změně hesla ve webmailu nebo v Administraci emailových schránek musí heslo splňovat následující podmínky

 • Tyto prvky nemohou být použity v hesle a to jak samostatně, tak ani začínající nebo zakončené pouze jedním znakem (písmeno, číslo, symbol) nebo číselnou řadou či posloupností písmen abecedy:
  • uživatelské jméno,
  • název domény (nebo její část),
  • kombinace uživatelského jména a názvu domény (nebo jejich části). 
 • Heslo nemůže být dále tvořeno:
  • pouze opakováním jednoho znaku,
  • pouze číselnou řadou nebo posloupností písmen abecedy.


  Upozornění: po změně hesla je pro úspěšné odeslání emailů potřeba, abyste se odhlásili a opětovně přihlásili. V opačném případě se zobrazí chybová hláška "Chyba SMTP autentizace"