Používání alternativních adres odesílatele ve webmailu

Používání alternativních adres odesílatele ve webmailu

Webmail umožňuje používat při odesílání zpráv několik alternativních emailových adres (identity/profily odesílání).

 U základní konfigurace emailových služeb lze přidat adresu následujícím způsobem.
  • Přejděte do nastavení schránky: Volby > Možnosti > Zprávy > Vytváření zprávy a zaškrtněte volbu 'Povolit / Zakázat alternativní emailové adresy'.
    nastaveni overeni alternativni adresy odesilani
  • Do pole 'Alternativní adresa odesílatele' zadejte požadovanou adresu.
  • Adresa zatím není ověřená (je zobrazen status 'Neověřená' a adresa se neobjeví v seznamu adres dostupných pro odesílání), nyní je potřeba provést její ověření. Po kliknutí na tlačítko Uložit nacházející se na panelu nástrojů, dojde k zaslání ověřovacího emailu do schránky, jejíž adresu chcete používat pro odesílání.
  • Přihlaste se do této a zkopírujte ověřovací klíč.
  • Ověřovací klíč poté ve webmailu vložte do příslušného pole.
  • Klikněte na tlačítko Uložit. Po obnovení stránky (klikněte znovu na položku levého menu 'Možnosti' a přejděte do sekce 'Vytváření zprávy') bude již u adresy zobrazen nový status 'Ověřená' a adresa se objeví v seznamu adres dostupných pro odesílání.

Pozn: ověření zadávané adresy je použito za účelem prevence zneužití adresy, k níž uživatel nemá přístup nebo není oprávněn ji používat - např. při phishingu.