Správa kontaktů

Z rozbalovací nabídky vyberte položku Adresář
adresa v mobilnim zobrazeni
 • K rychlému přesunu na kontakty začínající určitým písmenem použijte abecední záložky (3) nacházejících se v pravé části obrazovky (filtrování je aktuálně prováděno podle jména).
 • Tapnutím na kontakt zobrazíte jeho detaily:
  • v režimu telefon je seznam kontaktů nahrazen vybraným kontaktem (viz. obrázek výše)
  • v režimu tablet se obsah zprávy zobrazí v pravé části obrazovky, v levé zůstává seznam kontaktů.
   adresar v zobrazeni tablet
 • Tapnutím na emailovou adresu kontaktu zahájíte psaní nové zprávy.
 • Nový kontakt přidáte pomocí tlačítka (2)

Přidání kontaktu
 • Pro přidání kontaktu jednoduše tapněte na ikonu Pridat kontakt.
 • Nový kontakt lze také přidat v okně zobrazené zprávy můžete tapnutím na emailovou adresu (zrušíte-li přidání kontaktu tapnutím na ikonu křížku, dojde k návratu zpět na zprávu, z jejíhož okna bylo přidání kontaktu zahájeno).
 • Přiřazení údajů ke kontaktu lze provádět ve dvou režimech
  • základní: umožňuje zadání osobních údajů, jedné emailové adresy a jednoho telefonního čísla
  • rozšířené: obsahuje možnost doplnit další podrobnosti jako jsou adresy, webové stránky, sociální sítě či narozeniny ….
 • Po zadání všech požadovaných údajů uložte kontakt pomocí ikony Ulozit.


Úpravy a mazání kontaktu
 • Zobrazte kontakt na panelu nástrojů vyberte požadovanou akci (zleva – zavřít okno, upravit kontakt, smazat kontakt)
  panel nastoju adresare
  V režimu zobrazení tablet jsou tato tlačítka dostupná v pravé části obrazovky v okně náhledu kontaktu – tlačítka (4) a (5).
 • Smazání kontaktu je třeba potvrdit v dialogovém okně zobrazovaném v dolní části obrazovky.
  potvrzeni smazani