Email se vrátil odesílateli jako nedoručitelný

Na mailserverech probíhají při přijetí emailů různé kontroly, které zajišťují ochranu proti spamům, phishingu, virům. Pokud dojde k odmítnutí zprávy, mělo by se vrátit odesílateli chybové hlášení s jednou z uvedených chyb:
 
 
552 5.1.1 5.2.2 sorry, final recipient mailbox is full (chkuser)
 • - schránka příjemce je přeplněná. Zkuste kontaktovat příjemce jiným způsobem a požádat ho, aby pročistil svoji emailovou schránku. Případně nám můžete napsat na portálu support.grhosting.cz a my příjemce kontaktujeme.
 •  
550 5.1.1 <xxx> sender is blacklisted
 • - odesílatel zprávy je na blacklistu. Tím je myšleno, že příjemce má pro svou schránku nastavený blacklist a adresa odesílatele odpovídá některému ze záznamů v tomto blacklistu. Zkuste kontaktovat příjemce jiným způsobem nebo nám můžete napsat na portálu support.grhosting.cz.
 •  
552 5.2.0 0biL1i00V1cmcpM01biL4w spam detected
 • - zpráva byla odmítnuta jako spam. V tomto případě byl váš email vyhodnocený jako spam a příjemce má pro svoji schránku nastavené odmítání spamů. Zkuste příjemce kontaktovat jiným způsobem a požádat ho, aby si vaši adresu přidal do whitelistu, nebo nás kontaktujte na portálu support.grhosting.cz.
 •  
550 5.1.0 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa blocked by SPF
 • - zpráva byla odmítnuta z důvodu SPF. Majitel domény (odesílatel) má možnost nastavit SPF (Sender Policy Framework) záznam, který určuje, ze kterých IP adres je povoleno odesílat poštu z dané domény. Pokud mail přichází z jiné než povolené IP, je odmítnut z důvodu SPF. K tomuto dochází např. pokud byla původní zpráva přesměrována, odesílatel používá server svého poskytovatele internetového připojení apod. Více o tomto problému v článku Přesměrování zpráv a SPF.
 •  
552 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bqv1i0054rvCQt01 DMARC validation failed
- zpráva byla odmítnuta z důvodu DMARC. Email projde kontrolou DMARC, pokud má platný DKIM podpis pro doménu odesílatele uvedeného v parametru From hlavičky zprávy nebo projde kontrolou SPF pro tuto doménu. V opačném případě, jestliže má doména odesílatele v DMARC záznamu nastavenou politiku "reject", dojde k odmítnutí zprávy. Zkontrolujte, zda máte správně nastavený SPF záznam a zda všechny odesílané emaily podepisujete pomocí DKIM pro doménu uvedenou v parametru From v hlavičce zprávy.
 
554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa no DNS reverse for x.x.x.x
 
550 5.1.0 1Qk81i01C0kRQ6S01QkX4j invalid domain
 • - doména odesílatele nemá platný MX nebo A záznam. Často k tomu dochází, pokud je daná doména po expiraci.
 
550 5.1.0 1Qk81i01C0kRQ6S01QkX4j invalid destination domain
 • - doména příjemce nemá platný MX nebo A záznam. Často k tomu dochází, pokud je daná doména po expiraci.
 
Connection refused from x.x.x.x. See http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=x.x.x.x for more information
          nebo
554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bqv1i0054rvCQt01 Connection refused from x.x.x.x
 • IP adresa odesílajícího serveru se vyskytuje na blacklistu Spamhaus nebo Cloudmark. Odstranění smtp serveru z blacklistu zařizuje správce smtp serveru, přes který jsou emaily odesílány.
 •  
554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bqv1i0054rvCQt01 Bad attachment
 • - doručovaný email obsahuje přílohu nepovoleného typu (com, exe, pif, bat, scr, cpl, cmd, dll, lnk, inf, msi, sct, vbs, vb, vbe) ). Jestliže potřebujete odeslat v příloze soubor některého z uvedených typů, můžete soubor zabalit (např. do zipu) a poté jej odeslat.