Jak si nastavím automatickou odpověď?

Po přihlášení do své schránky na rozhraní http://grbox.cz si můžete nastavit automatickou odpověď pro dobu své nepřítomnosti.

V levém menu klikněte na odkaz "Volby" -- > dále vyberte "Přesměrování/Automatická odpověď".

V nabízeném okně zašrtnete pole "Aktivní". Dále stačí si nadefinovat předmět automatické zprávy, včetně pole předmětu a nastavení uložit.

Možností "Aktivovat časové omezení" si můžete určit počet počet zasílaných automatických odpovědí na jednu a tu samou adresu v rozmezí hodin. Konkrétně – pokud vám opakovaně přicházejí emaily z jedné a té samé adresy, můžete odeslání automatické odpovědi omezit podle vybraného časového limitu. Tedy automatická odpověď nebude zaslána na každou přijatou zprávu, ale bude zaslána na tuto totožnou adresu například jen jednou za hodinu, jednou za čtyři hodiny atd.